Kent Konseyi Nedir?

Kent Konseyi Nedir

Yerel Gündem 21, çevre ve kalkınma arasındaki yaşamsal köprünün güçlendirilmesini ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasını ilke edinen teori ve pratikler bütünüdür.

Yerel Gündem 21’in çıkış noktası, 1992 yılında Rio De Janerio’da yapılan ve “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’dır. Yerel Gündem 21 çalışmaları 1992 yılından bu yana 135 ülkede binlerce kentte uygulanmaktadır. Avrupa’da 4000 in üzerinde belediyede Yerel Gündem 21 süreci etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Yerel Gündem 21 sürecinde kentlerde Yerel Eylem Planının bel kemiğini oluşturan Katılımcı Platformlar “Kent Konseyleri” olarak oluşmuştur. Kent Konseyleri alt birimleri Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Kıdemli Hemşehri Meclisi ve Engelli Meclisleri’nden oluşur. Kent konseyi katılımcıları bu meclislerde görev alabilirler.

YG21 El Kitabı’nı incelemek için Tıklayın

Kent Konseyleri Kılavuzu’nu incelemek için Tıklayın

KENT KONSEYİNİN HUKUKİ ALTYAPISI

3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesi; Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. 8/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliği ve 06 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı revizyonu.

Kent Konseyi Yönetmeliği (İncelemek için tıklayın)

Son Yorumlar